Termeni si conditii

SITE-UL programatipentrusucces.ro

Acest portal (www.programatipentrusucces.ro), numit în continuare „site” este administrat de Asociatia Programați pentru Succes. Accesul la acest portal şi utilizarea lui şi a website-urilor conexe presupun acceptarea următorilor termeni şi condiţii. Termenii şi condiţiile următoare sunt considerate a constitui prevederi minimale aplicabile, utilizarea site-ului supunându-se de drept prevederilor legislaţiei în vigoare.

DEFINIŢII

În cuprinsul prezentului document următorii termeni se traduc astfel:
 site: portalul aparţinând şi fiind administrat de Asociația Programați pentru SUcces, care se află la adresa www.programatipentrusucces.ro, prin intermediul căruia utilizatorul are acces la informaţii privind activitatea Asociației Programați pentru Succes.
– conţinutul site-ului: orice material, orice informaţie, publicate pe site sub orice formă – text, fotografii, grafică, audio, video;
– utilizator: persoana care accesează site-ul, în scopuri private sau profesionale şi care a acceptat termenii şi condiţiile de utilizare ale prezentului site;
– utilizare abuzivă: utilizarea site-ului într-un mod contrar practicii în domeniu, a reglementărilor şi legislaţiei în vigoare sau în orice alt mod care poate aduce prejudicii Asociației Programați pentru Succes.

Asociația Programați pentru Succes îşi rezervă dreptul de a remedia în orice modalitate permisă de lege orice violare a acestor termeni şi condiţii, inclusiv violarea drepturilor Asociației Programați pentru Succes referitoare la sigla şi logo-ul organizaţiei şi a drepturilor de autor referitoare la conţinutul site-ului.
Site-ul www.programatipentrusucces.ro este pus la dispoziţia utilizatorilor pentru a fi folosit numai în interes personal sau profesional şi în scop educaţional.
Conţinutul site-ului www.programatipentrusucces.ro este selectat după criteriile organizaţiei şi la libera alegere a acesteia. Asociația Programați pentru Succes îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment conţinutul site-ului, inclusiv termenii şi condiţiile de utilizare ale acestuia. Folosirea în continuare a site-ului înseamnă acceptarea noilor termeni şi condiţii.

Asociația Programați pentru SUcces nu răspunde pentru consecinţele, inclusiv financiare, ce decurg din utilizarea site-ului, inclusiv folosirea necorespunzătoare, improprie sau frauduloasă a acestuia.

Asociația Programați pentru Succes nu garantează şi nu îşi asumă responsabilitatea pentru orice contaminare cu viruşi sau orice altă contaminare care are proprietăţi distructive. Asociația Programați pentru Succes nu garantează pentru nicio necontaminare în acest sens. Nicio transmisiune pe internet nu este 100% sigură, de aceea orice informaţie transmisă prin e-mail implică riscul utilizatorului.

Termenii şi condiţiile referitoare la acest site sunt guvernate de legea română. Orice litigii decurgând din utilizarea site-ului sau în legătură cu acesta vor fi  vor fi supuse spre rezolvare instanţelor judecătoreşti din România.

CONDIŢII

Numele şi logo-ul Asociației Programați pentru Succes
Numele şi logo-ul Asociației Programați pentru Succes sunt proprietatea exclusivă a Asociației Programați pentru Succes. Folosirea neautorizată a acestora este interzisă. Acestea nu pot fi copiate sau reproduse fără permisiunea scrisă Asociației Programați pentru Succes.

Drepturi de proprietate intelectuală
Conţinutul site-ului www.programatipentrusucces.ro este protejat de Legea 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.
Toate materialele integrate în acest site sunt proprietatea intelectuală a Asociației Programați pentru Succes. Aceste materiale pot fi copiate sau reproduse numai cu menţionarea sursei (Asociația Programați pentru Succes). Utilizarea fotografiilor este permisă numai cu acordul scris prealabil al Asociației Programați pentru Succes.
Prelucrarea datelor cu caracter personal
Asociația Programați pentru Succes este inregistrata ca operator in Registrul National de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal al ANSPDCP cu nr. ………………. (conform Legii 677/2001)

Donaţii
Prin intermediul site-ului www.programatipentrusucces.ro se pot face donaţii online. Donatorul are posibilitatea să selecteze suma pe care doreşte să o doneze. Suma pe care o va direcţiona se va folosi de către Asociația Programați pentru Succes pentru cauzele menționate pe site. Suma donată se retrage de pe cardul bancar indicat de utilizator. În cazul în care donatorul completează coordonatele sale de contact, va fi introdus în baza de date a susţinătorilor Asociației Programați pentru Succes şi va fi informat periodic despre proiectele derulate.